En het zal menen de TIJDEN en de WET te veranderen

20-07-2021

Het zal menen de tijden en de wet te veranderen

In Daniel 7 lezen we over een beest wat zal opkomen en zal menen de tijden en de wet te veranderen.

Daniel 7 : 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. - Statenvertaling -

Waarom weten we dat dit over het beest ( de duivel ) gaat ?


Dat staat in Openbaring 17.

vers 12 De tien horens die je zag, zijn ook tien koningen. Ze regeren nog niet, maar zullen één uur lang de macht krijgen, samen met het beest. 13 Ze hebben allemaal hetzelfde plan en geven allemaal al hun macht en kracht aan het beest. - basisbijbel-

10 koningen samen met het beest met hetzelfde plan . Daniel beschrijft namelijk ook die 10 koningen :

Daniel 7 24 De tien horens betekenen dat er uit dat vierde koninkrijk tien koningen tegelijk zullen komen. Na die tien koningen zal er nóg een koning komen. Hij zal anders zijn dan de koningen die er vóór hem waren. En hij zal drie koningen overwinnen. 25 Hij zal vreselijk lopen opscheppen en allerlei beledigende dingen zeggen tegen de Allerhoogste God.

Het gaat me vooral om de beschrijving van tijd tijden en halve tijd in Daniel 7 : 25b

Gods volk zal voor een bepaalde tijd in zijn macht zijn: een tijd en tijden en een halve tijd.

En in 25a staat : En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen,

Let op het woord in deze context TIJDEN . Net daarvoor wordt gesproken over een periode van tijd tijden en een halve tijd.

Ten eerst is het belangrijk te weten hoe lang 'tijd tijden en een halve tijd' is in de Bijbel :

Openbaring 11:2 Tempel en voorhof aan de heidenen gegeven: 'En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden.'

  • Openbaring 12: 6 'En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had,....opdat men haar zou voeden 1260 dagen.'

  • Openbaring 12: 14: De vrouw met twee vleugels, zij vliegt naar de woestijn, een plaats waar zij gevoed wordt, 'een tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang.'

  • Openbaring 13:5: 'En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken... en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen.'

Al die tijdsaanduidingen komen uit op 3,5 jaar.

Dus tijd = 1 jaar

tijden = 2 jaar

halve tijd = half jaar

Wat mij opvalt over dit gedeelte in Daniel 7 : 25 en het zal menen de tijden en de wet te veranderen,

Dat hier specifiek niet staat : tijd tijden en halve tijd maar dat er tijden staat.

Ik begrijp hieruit dat het beest ( ofwel de antichrist , de duivel , de slang . De draak ) 2 jaar lang probeert de situatie te veranderen in relatie tot de wet. 

Het zal niet menen om tijd tijden en halve tijd te veranderen maar het zal menen om die periode van tijden en de wet te veranderen. Dat is dus een periode van 2 jaar. Het zal 2 jaar lang nemen om de wet te veranderen terwijl we juist in een tijd leven waar er burgerrechten zijn en verdragen voor de rechten van de mens. 

Dat is precies wat ik zie gebeuren.

Persconferentie 1 mei 2020 van premier Mark Rutte : " En dat betekent ook dat iedereen niets liever wil dan dat je natuurlijk zo snel mogelijk weer terug kan naar een vorm van normaal. Dat zal dan een nieuw normaal zijn want we zullen ook in de toekomst, is toch de verwachting, zolang er geen vaccin is, zolang er nog geen medicijnen ( noot : - en dat is al gelogen want medicijnen waren er al maar mochten niet meer en het vaccin is er al maar de strop wordt steeds strakker aangetrokken ) zijn, zolang de groepsimmuniteit op het lage percentage staat waar het lijkt te staan, zal je toch echt lange tijd nog te maken, mogelijk langere tijd, te maken hebben met de anderhalve meter, de hygiëne-eisen en alle andere zaken." 

Alle andere zaken op een rijtje :

Lockdown

avondklok

niet meer dan zoveel personen bij je thuis

handen ontsmetten bij de winkel

niet meer uit tenzij getest

mondkapje

quarantaine

nieuwe coronawet

polarisatie

thuis blijven 

kinderen niet meer naar school 

Bedrijven gesloten 

Ouderen opgesloten 

de ziekte op de A-lijst geplaats . Dat betekend dat je bij vermoeden van ziek zijn opgesloten kunt worden.  zie: 

( https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wijziging-wet-publieke-gezondheid-tot-incorporatie#:~:text=1%20juli%202021%2C%20wetsvoorstel%20%E2%80%93%20Minister,debatteert%20er%20met%20hem%20over.)

En wat gaat er verder nog gebeuren ?


In andere landen zoals Frankrijk niet meer de horeca in tenzij gevaccineerd

Niet meer werken in de zorg tenzij gevaccineerd . Zie: 

 ( https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/12/frankrijk-voert-vaccinatieplicht-in-voor-zorgpersoneel-a4050763)

Vaccineren of gevangenis in de Filipijnen . zie : 

 ( https://www.nu.nl/facebooklinks/6141003/filipijnse-president-dreigt-met-gevangenis-voor-vaccinweigeraars.html#:~:text=De%20Filipijnse%20president%20Rodrigo%20Duterte,voor%20een%20vaccinatie%20valt%20tegen.)

En de lijst wordt langer , dreigender , wetten aan de kant geschoven etc.

Mensen die er tegen opstaan worden in elkaar geslagen . Zie : 

 ( https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5219899/den-haag-malieveld-politiegeweld-paarden-politiehond-wapenstok)

En niet alleen in Nederland maar overal.

Maar als ik de Bijbel mag geloven gaat deze waanzin 2 jaar duren. 

De bijbel spreekt over deze waanzin : 

2 Timotheus 3 :  

De dingen die in de laatste tijd van de wereld zullen gebeuren

1 Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. 2 Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. 3 Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. 4 Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God. 5 Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf vér bij dat soort mensen vandaan. 

 9 Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan. Want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden. Net zoals bij Jannes en Jambres. 

Dat is heel goed nieuws . 

Dat staat ook in Matheus 10 beschreven waar de Here jezus zegt :

26 Wees niet bang voor hen. Want alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. 27 Wat Ik jullie in het donker zeg, moeten jullie in het licht zeggen. Wat Ik jullie in het oor fluister, moeten jullie vanaf de daken roepen. 28 En wees niet bang voor de mensen. Ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor Hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien.
29 Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie Vader het toestaat. 30 Ook weet Hij zelfs precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. 31 Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. 

Wanneer begon het voor ons ?

Maart 2020 . Dus dan betekend dat dat pas in Maart 2022 er een einde gaat komen aan het 'menen van tijden en wet te veranderen

Ik persoonlijk denk dat dat komt omdat de mensen die nog niet helder zien van wat er aan de hand is tegen die tijd ook wakker zullen worden. En wakkere mensen vallen moeilijk te beroven.


Helaas zal de schade tegen die tijd ook enorm zijn maar mischien is dat nu juist weer nodig om de mensen die het nu nog niet zien wakker te krijgen.

Wat gebeurd er eigenlijk na die tijden?


Daniel 7 en Openbaring 17 vertellen het :

Na de hele 3,5 jaar van verwoesting ( als ik dat in deze periode plaats dan is dat vanaf Maart 2020 tot September 2023 en heel toevallig lopen dan ook de experimentele fasen af van de vaccins )

Daniel 7 26 Dan zullen de rechters plaatsnemen. Ze zullen hem zijn macht afnemen en hem daarna voorgoed vernietigen. 27 En de heerschappij, de macht en de rijkdom van alle koninkrijken op aarde zullen worden gegeven aan het volk van de Allerhoogste God. Hij zal voor eeuwig Koning zijn en zijn Koninkrijk zal eeuwig blijven bestaan. Alle heersers zullen Hem dienen en gehoorzamen."

Openbaring 17 : 14 Ze strijden tegen het Lam, maar het Lam ( De Here Jezus, de Weg de Waarheid en Het Leven  )  zal hen overwinnen. Want Hij is de machtigste Heer en de hoogste Koning. Hij zal overwinnen, samen met de mensen die bij Hem zijn in de strijd. Zij zijn door Hem uitgekozen en horen bij Hem en zijn trouw aan Hem.

Welke strijd hebben wij te voeren ?

Efeze 6 De wapenrusting die God geeft

10 Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. 11 Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. 12 Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. 13 Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen.

14 Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. 15 Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. 16 Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. 17 Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. 18 En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen


Vooral vers 16 vind ik interessant om uit de doeken te doen :

16 Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet.


Brandende pijlen. 

Als je op blueletter bible kijkt , daar zie je de oorspronkelijke griekse vertaling en de oorspronkelijke betekenis van woorden  :


 Eph 6:16

Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.


Brandende pijlen 

Brandende is  in het grieks pyroō

Betekenis :     ontsteken, dwz (passief) ontbranden, gloeien (letterlijk), verfijnd worden (impliciet), of (figuurlijk) ontstoken zijn (met woede, verdriet, lust): branden, vurig, in vuur en vlam staan, proberen.


Pijlen is in het grieks : belos

Betekenis :  de punt van een speer  . een naald 


Als we die  PYROO BELOS - brandende speer of naald - opzoeken in de bijbel dan zien we dat in relatie tot niet meer kunnen kopen of verkopen :


Openbaring 13 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.


Merkteken is in het grieks : charagma

Betekenis : een kras of ets, dat wil zeggen een stempel (als een teken van dienstbaarheid),


Als ik dan denk aan de betekenis van brandende naalt wat ingekrast wordt als teken van dienstbaarheid en om je vrijheid terug te denken te krijgen in relatie tot wat de bijbel zegt over niet kopen of verkopen , dan gaan mijn gedachten wel degelijk naar het vaccin van vandaag. 


Hoe loopt dat af ? 


Openbaring 16 : 2  Toen kregen de mensen die het merkteken van het beest hadden en het beest aanbaden, vreselijke, pijnlijke puisten.

Dus alleen hen die het hebben maar ook aanbidden . EN EN . Er staat niets over hen die het alleen maar hebben . Maar er  niet in geloven maar  het namen uit angst e.d. 


Openbaring 19: 20  Het beest werd gevangen genomen, samen met de leugen-profeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden.

Wie het beeld ook aanbid krijgt daarmee het merkteken van het beest op zijn voorhoofd. 


Want wat betekend aanbidden ?


Aanbidding is het bewijzen van (goddelijke) eer aan God of wat als goddelijk wordt beschouwd. Hierbij horen vaak rituele handelingen, zoals buigen, knielen, zich ter aarde werpen of het hoofd ontbloten of juist bedekken. In oude en primitieve godsdiensten kan deze verering vele vormen aannemen. - wikipedia- 


Openbaring  14 : 11 9 Achter hem kwam een derde engel die luid riep: "Alle mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand hebben, 10 zullen uit de wijnbeker van Gods straf moeten drinken.


Ik weet van genoeg Christenen die in God en Jezus Christus geloven dat ze zich laten inenten.


 Zijn zij verloren ?


Nee ! 


1 Korinthiers 3 

Bouwen op het fundament

9 Je zou ook kunnen zeggen: Jullie zijn Gods gebouw. 10 Met de gave die God mij heeft gegeven, heb ik als een goed bouwmeester het fundament van jullie geloof gelegd. Op dat fundament bouwen andere mensen verder. Maar zij moeten wel goed opletten hóe ze daarop verder bouwen. 11 Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. 12 Later zal vanzelf duidelijk worden hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. 13 Of je goed of slecht hebt gebouwd, zal te zien zijn op de laatste dag. Want die dag komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee is gebouwd. 14 Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd, blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. 15 Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden. Maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan.
16 Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods Geest. 17 Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hém kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel!


En hier wordt aangehaald dat ons lichaam de tempel is waar Gods Geest woont. En dat is precies wat deze vaccins doen. 

Genetische manipulatie. 


Net als in de dagen van noach toen de gevallen engelen zich genetisch vermengden met de dochters van de mensen . Daaruit werden reuzen geboren. Die waren geweldadig en Gods Geest kon daar niet inwonen. Daarom kwam de zondvloed. 

God geloofde nooit meer te komen met een zondvloed van water over heel de aarde. Maar met vuur . 


2 Petrus 3 7 Maar de hemel en de aarde van nu worden door datzelfde woord van God als een schat bewaard. Nu niet voor het water, maar voor het vuur. Dat is het vuur van de dag dat God over de mensen zal rechtspreken.


1 Korinthiers 3 14 Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd, blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. 15 Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden. Maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan.


En dat zal dan de grote loutering zijn. 

(gelouterd), zuiveren, reinigen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: louteren (ww): affineren, kuisen, purificeren, raffineren, zuiveren.  - synoniemen.net  - 


Laat daarom de Woorden van Jezus tot u door dringen in deze tijd :

Openbaring 3:18
Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. 


Alle rechten voorbehouden 2021
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.